Λάρνακα: Quo Vadis? Προς τα πού βαδίζεις?

Quo vadis? Προς τα πού βαδίζεις? Το αγωνιώδες αυτό ιστορικό ερώτημα πολύ πιθανό να ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή  κατάσταση πραγμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας  αλλά και την ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία της πόλης.