Μπουμ στις πωλήσεις ακινήτων!

Μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 είχαν οι πωλήσεις ακινήτων τον φετινό Αύγουστο εν μέσω των διαδικασιών εκποιήσεων που ξεκίνησαν οι τράπεζες.

Ενοικιάσεις: Ιδιοκτήτες και Ενοικιαστές - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Ιδιοκτητών ακινήτων και Ενοικιαστών όπως αυτά πηγάζουν μέσα από την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία, μαρτυρούν ότι η εν λόγω νομοθεσία χρίζει άμεσης αναδιοργάνωσης και αναδιαμόρφωσης.