Ενοικιάσεις: Ιδιοκτήτες και Ενοικιαστές - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Ιδιοκτητών ακινήτων και Ενοικιαστών όπως αυτά πηγάζουν μέσα από την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία, μαρτυρούν ότι η εν λόγω νομοθεσία χρίζει άμεσης αναδιοργάνωσης και αναδιαμόρφωσης.