Μπουμ στις πωλήσεις ακινήτων!

Μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 είχαν οι πωλήσεις ακινήτων τον φετινό Αύγουστο εν μέσω των διαδικασιών εκποιήσεων που ξεκίνησαν οι τράπεζες.

Read more
Ενοικιάσεις: Ιδιοκτήτες και Ενοικιαστές - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Ιδιοκτητών ακινήτων και Ενοικιαστών όπως αυτά πηγάζουν μέσα από την υφιστάμενη και ισχύουσα νομοθεσία, μαρτυρούν ότι η εν λόγω νομοθεσία χρίζει άμεσης αναδιοργάνωσης και αναδιαμόρφωσης.

Read more